Budowa pomostów rekreacyjnych na naturalnych oczkach wodnych przeznaczonych na funkcje rekreacyjne dla turystów i mieszkańców Kołowa.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.08.2014.07.29.17_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu-_Budowa_pomostA_w_KoA_owo_2014.doc 2014-08-06 07:29:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.08.2014.07.29.17_SIWZ__na_pomosty_rekreacyjne.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:29:17 130 razy
2 06.08.2014.07.29.51_kosztorys_slepy-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:29:51 491 razy
3 06.08.2014.07.29.56_Kosztorys_A_lepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:29:57 228 razy
4 06.08.2014.07.30.06_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:30:06 230 razy
5 06.08.2014.07.30.15_opis_techniczny-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:30:15 634 razy
6 06.08.2014.07.30.32_Proj.PDF_dz._68.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:30:32 120 razy
7 06.08.2014.07.30.48_Proj.PDF.dz.64.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:30:48 24 razy
8 06.08.2014.07.31.00_proj.zagosp..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:31:00 121 razy
9 06.08.2014.07.31.11_Proj.zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:31:11 115 razy
10 06.08.2014.07.31.25_Rys.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:31:25 120 razy
11 06.08.2014.07.31.33_rys.2-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:31:33 111 razy
12 06.08.2014.07.31.40_Rys.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:31:41 117 razy
13 06.08.2014.07.31.46_rys.3-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:31:46 108 razy
14 06.08.2014.07.31.54_Rys.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:31:54 115 razy
15 06.08.2014.07.32.00_rys.4-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:32:00 103 razy
16 06.08.2014.07.32.10_Rys.5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:32:10 107 razy
17 06.08.2014.07.32.18_rys.5-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:32:18 104 razy
18 06.08.2014.07.32.28_Rys.6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:32:28 111 razy
19 06.08.2014.07.32.35_rys.6-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 07:32:35 117 razy
Wynik postępowania
1 20.08.2014.10.54.38_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-KoA_owo.doc 2014-08-20 10:54:38