Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór ofert cenowych - na rok 2015 - w zakresie zamieszczania ogłoszeń o przetargach, w dziennikach gazetowych, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar województwa zachodniopomorskiego


Stare Czarnowo 2014-12-17

GG.680.23.2014

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór ofert cenowych - na rok 2015 - w zakresie zamieszczania ogłoszeń o przetargach, w dziennikach gazetowych, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar województwa zachodniopomorskiego.

Oferta winna zawierać cenę netto i cenę brutto za jeden moduł ogłoszenia oraz informację o dniach tygodnia, w których cena będzie obowiązywać.

Oferty można składać w siedzibie Urzędu Gminy (adres: ul. Świętego Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo ), pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: gospodarkagruntami@stareczarnowo.pl

Wójt Gminy

mgr Marzena Grzywińska

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.12.2014.08.36.23_OgA_oszenie_-_nabA_r_ofert_-_gazety.doc 2014-12-18 08:36:23