herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Budownictwo 0 0
Działalnośc gospodarcza 0 0
Ewidencja Ludności 0 0
Gospodarka Nieruchomościami 0 0
Ksiegowość 0 0
Obrona Cywilna 0 0
Obsługa Rady 0 0
Ochrona Środowiska 0 0
OPS 0 0
Oświata 0 0
Pracownik Wyborczy 0 0
Promocja Gminy 0 0
Refarat Finansowo-Księgowy 0 0
Referat Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 0 0
Referat Organizacyjny 0 0
Sekretariat 0 0
Sekretarz 0 0
Wójt 0 0
Zastępca Wójta 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Budownictwo 0 0
Działalnośc gospodarcza 0 0
Ewidencja Ludności 0 0
Gospodarka Nieruchomościami 0 0
Ksiegowość 0 0
Obrona Cywilna 0 0
Obsługa Rady 0 0
Ochrona Środowiska 0 0
OPS 0 0
Oświata 0 0
Pracownik Wyborczy 0 0
Promocja Gminy 0 0
Refarat Finansowo-Księgowy 0 0
Referat Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 0 0
Referat Organizacyjny 0 0
Sekretariat 0 0
Sekretarz 0 0
Wójt 0 0
Zastępca Wójta 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0