herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Stosownie do art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. nr 261,poz.2603 z póź. zm.)

L.p.

Nr nieruchomości
obręb

KW

Powierzchnia
w m
2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 Cena za działkę  zł.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin
zagospodarowania
/Uwagi/

 1.

Działka
nr 494/2 w
Starym Czarnowie
niezabudowana  

 brak 

Powierzchnia działki 114 m2

Oznaczona w ewidencji gruntów  Symbolem użytku  Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane  

Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego – nieruchomość oznaczona symbolem
16 U, M – teren projektowanej i istniejącej zabudowy usługowo – mieszkalnej.
Postulowany typ usług rzemiosło nieuciążliwe.

1.400,00zł.
+  20 % VAT
(308,00 zł)

Sprzedaż właścicielowi działki nr 28 na poprawę warunków zagospodarowania.

Uchwała nr
XXXV/257/06
z dnia  28.04.23006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości .
Koszty przygotowania
działki  do sprzedaży
1.291,73 zł.

WYKAZ  WYWIESZONO  NA  TABLICY  W  URZĘDZIE  GMINY  STARE  CZARNOWO W  DNIACH OD  10.05.2006 r.

DO 23.06.2006  r. Termin składania wniosków o nabycie powyższej nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2006 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2006 15:06