herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR II/4/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa , Rzemiosła  i Ochrony Środowiska.

UCHWAŁA NR II/4/06

UCHWAŁA NR II/4/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 grudnia 2006 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa , Rzemiosła  i Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / oraz § 55, § 56 pkt 1 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję Rolnictwa , Rzemiosła i Ochrony Środowiska w pięcioosobowym składzie.
 2. W skład komisji wchodzą następujący radni:
  1. Froncala Bożena
  2. Dudziński Mieczysław
  3. Drwal Marcin
  4. Grzywiński Wiesław
  5. Dobrzański Władysław

§ 2. Komisja na swoim posiedzeniu, ze swego grona dokona wyboru  przewodniczącego komisji.

§ 3. Zasady i tryb działania komisji określa statut gminy oraz coroczny plan  pracy przyjmowany przez Radę Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-12-2006 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2006 14:06