herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/57/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR I/57/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 11 grudnia 2006 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 8.398 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

8.398 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 8.398 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.398 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 8.398 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.398 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 8.398 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 8.398 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-12-2006 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 11-01-2007 09:01