herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE  Nr I/55/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2006 W sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2006 roku.

ZARZĄDZENIE  Nr I/55/06

ZARZĄDZENIE  Nr I/55/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 grudnia  2006
 

W sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2006 roku.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych dnia 30 czerwca 2005 roku / Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381/ zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  34.404 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 34.404 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 34.404 zł
  § 4810 Rezerwy 34.404 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  34.404 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.600 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 27.600 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego 27.600 zł
 
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.804 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.804 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego 6.804 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-01-2007 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2007 09:00