herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad IV Sesji

Porządek obrad IV Sesji
V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 17 stycznia 2007 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 1. Otwarcie obrad IV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji tj. z dnia 21.12.2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu II sesji – 04.12.06 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo  na 2007 r. ( druk nr 1)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2007 r. (druk nr 2)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju  Gospodarczego na 2007 r. (druk nr 3)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa,  Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2007 r. (druk nr 4)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty  i Spraw Społecznych na 2007 r. (druk nr 5)
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych na działce nr 494/6 w  miejscowości Stare Czarnowo najemcom ( druk nr 6)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w  Kołbaczu, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 7)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2007 r. Gminy Stare  Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 8)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w  szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  Stare Czarnowo (druk nr 9)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy z P.B.  MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ( druk nr 10)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych  (druk nr 11).
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. (druk nr 13)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare Czarnowo  oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 14)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. (druk nr 12)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych (druk nr 15)
  1. zgłaszanie propozycji
  2. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej   dla Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo (druk nr 16)
  1. zgłaszanie propozycji
  2. podjęcie uchwały.
 23. Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów (druk nr 17
  1. zgłaszanie propozycji
  2. podjęcie uchwały.
 24. Zapytania sołtysów.
 25. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-01-2007 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 29-01-2007 12:36