herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/16/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2007 r.

UCHWAŁA NR IV/16/07

UCHWAŁA NR IV/16/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2007 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2007 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr IV/16/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.

 

P L A N P R A C Y

Komisji Budżetu i Rozwoju i Rozwoju Gospodarczego
na 2007 rok..

I. kwartał 2007 r.

 1. Opracowanie planu pracy na rok 2007.
 2. Analiza wykonania budżetu za rok 2006 w celu opracowania wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 3. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy.

II. kwartał 2007 r.

 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2007 rok.
  1. analiza ogólna
  2. zapoznanie się z złożonymi zapotrzebowaniami do budżetu przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów i radnych i ich realizacja,
   • opracowanie uwag i wniosków
  3. analiza wykonania budżetu pod względem finansowy i rzeczowym w dziale ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
   • opracowanie uwag i wniosków.
 2. Analiza wykonania podjętych uchwal w I kwartale przez Wójta.
 3. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy.

III. kwartał 2007 r.

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok;
  1. analiza ogólna
  2. analiza finansowa rzeczowa w dziale:
   • "Kultura fizyczna i sport"
   • "Oświata i wychowanie"
   • opracowanie uwag i wniosków
 2. Analiza wykonania podjętych w II kwartale uchwał przez Wójta.
 3. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy.

IV. kwartał 2007 r.

 1. Analiza wykonania budżetu za trzy kwartały 2007 roku:
  1. analiza ogólna
  2. analiza finansowo rzeczowa w dziale:
   • „Administracja publiczna" rozdział ,Urzędy gmin"
   • opracowanie uwag i wniosków.
 2. Praca nad uchwaleniem :
  1. podatków na rok 2008.
  2. budżetu na rok 2008.
 3. Analiza wykonania podjętych uchwal w III kwartale przez Wójta.
 4. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w składzie:

 1. Bogumiła Cioch - Przewodnicząca komisji
 2. Joanna Rusinek - Członek komisji
 3. Mieczysław Piątkowski - Członek komisji
 4. Andrzej Żerebecki - Członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 17:28