herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/17/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa,  Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2007 r.

UCHWAŁA NR IV/17/07

UCHWAŁA NR IV/17/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa,  Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2007 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony  Środowiska na 2007 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.

 

 

P L A N P R A C Y

Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska
na 2007 rok.

I. kwartał 2007 r.

 1. Posiedzenie komisji w sprawie opracowania planu pracy na 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk komisji do projektów uchwał Rady Gminy, które będą przedmiotem obrad sesji.
 3. Przegląd dróg gminnych i innych znajdujących się na terenie gminy pod kątem ich naprawy, przebudowy.
 4.  Zapoznanie się ze stopniem zaawansowania prac w budynku G O K przy ul. Św. Floriana w Starym Czarnowie.

II. kwartał 2007 r.

 1. Kontrola w terenie pod względem przestrzegania zasad ochrony środowiska / dzikie wysypiska śmieci, nielegalne wylewanie nieczystości , lokalizacja drzew zagrażających bezpieczeństwu itp./.
 2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2006 r.
  • wypracowanie wniosków.
 3.  Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

III. kwartał 2007 r.

 1. Realizacja wniosków komisji z przeprowadzonych kontroli na terenie gminyw I i II kwartale b r.
 2. Analiza wydatków budżetu gminy w zakresie modernizacji dróg, melioracji  i ochrony środowiska.
 3. Kontrola oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał.

IV. kwartał 2007 r.

 1. Zapoznanie się ze stopniem zaawansowania prac przy budowie sali  sportowej przy Zespole Szkół w Kołbaczu.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2008 r.
 3. Analiza projektu budżetu na 2008 r.
  • wypracowanie stanowiska.
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska w składzie:

 1. Bożena Froncala - Przewodnicząca komisji.
 2. Mieczysław Dudziński - Członek komisji
 3. Wiesław Grzywinski - Członek komisji
 4. Marcin Drwal - Członek komisji
 5. Władysław Dobrzański - Członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 17:29