herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/20/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu,  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

UCHWAŁA NR IV/20/07

UCHWAŁA NR IV/20/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu,  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708 /  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Szarych Mnichów 3B, położonego na nieruchomości – działce nr 45 w Kołbaczu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr IV/20/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem lokalu nr 5 przy ulicy Szarych Mnichów 3 B, w budynku wielorodzinnym ( 22 lokale) usytuowanym na nieruchomości - działce nr 45 w Kołbaczu, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr 40170. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju o powierzchni użytkowej 24,66 m2 oraz piwnicy o powierzchni 3,68 m2 i udziału 0,009 w działce siedliskowej o powierzchni 9368 m2. Lokal nie jest związany umową najmu, dotychczasowy najemca zmarł. Gmina Stare Czarnowo w roku 1999 sprzedała pozostałe lokale mieszkalne w tym bloku w związku z powyższym , by nie ponosić kosztów związanych z pojedynczym lokalem należałoby przeznaczyć wyżej wymienione mieszkanie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 17:33