herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/27/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA NR IV/27/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 1.200.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.200.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne 1.200.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000 zł

§ 2. Wydatki budżetowe nieznajdujące pokrycia w planowanych  dochodach w kwocie 1.200.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji - § 911 – Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 01-02-2007 07:34