herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR V/31/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR V/31/07

UCHWAŁA NR V/31/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 lutego 2007 r.


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje :

§ 1.

  1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo.
  2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje prawa do ustalenia lub zmiany wynagrodzenia Wójta .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy  Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc uchwała nr III/22/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002 r. dot. wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-02-2007 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2007 12:32