herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR V/35/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA NR V/35/07

UCHWAŁA NR V/35/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 lutego 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,   Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;   z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,   z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 2.500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.500 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 2.500 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 2.500 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 2.500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.500 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.500 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-02-2007 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2007 12:34