herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VII/43/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR VII/43/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 5 kwietnia 2007 r.


w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów /Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 25, poz. 162) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Powiadamia się Skarbnika Gminy Stare Czarnowo Panią Agatę  Baran o obowiązku złożenia Radzie Gminy Stare Czarnowo oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia.

§ 2. Informuje się Panią Agatę Baran, Skarbnika Gminy Stare Czarnowo, że skutkiem niedopełnienia obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w § 1, będzie pozbawienie jej funkcji Skarbnika Gminy Stare Czarnowo, które nastąpi z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo do odebrania od Pani Agaty Baran, Skarbnika Gminy Stare Czarnowo, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w § 1, a następnie niezwłocznego przekazania oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy  Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-04-2007 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 16-04-2007 13:32