herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VII/44/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA NR VII/44/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 5 kwietnia 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;   z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę – 201 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 201 zł
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 201 zł
  § 0690 Wpływy z różnych opłat 201 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 72.000 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.000 zł
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 2.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70.000 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 70.000 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 72.201 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 201 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 201 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.000 zł
Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji 2.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70.000 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 70.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 70.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-04-2007 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 16-04-2007 13:32