herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/7/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR II/7/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 5 marca 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 7.000 zł  

Dział

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

7.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

7.000 zł

  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

7.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 7.000 zł

Dział

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

7.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

7.000 zł

  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5.000 zł

  § 4300 Zakup usług pozostałych

2.000 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-04-2007 07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2007 07:37