herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/10/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR II/10/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 30.163 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.163 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

30.163 zł

  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

30.163 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 30.163 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.163 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

30.163 zł

  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

30.163 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-04-2007 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2007 07:39