herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VIII/45/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo

UCHWAŁA NR VIII/45/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 kwietnia 2007 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45. poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

  • treść uchwały
  • załącznik nr 1, załącznik 2 i załącznik 3 stanowiące rysunek planu w skali 1:1000,
  • załącznik nr 4 – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo wraz z oznaczeniem granicy opracowania planu,
  • załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu,
  • załącznik nr 6 – rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-05-2007 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2007 14:55