herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VIII/46/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR VIII/46/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 kwietnia 2007 r.


w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  za rok 2006 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, Rada Gminy Stare Czarnowo udziela absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo Panu Markowi Woś za 2006 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-05-2007 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2007 14:56