herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/15/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR II/15/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 11 maja 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 124.588,40 zł

Dział

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

124.588,40 zł

Rozdział

01095

Pozostała działalność

124.588,40 zł

 

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

124.588,40 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 124.588,40 zł

Dział

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

124.588,40 zł

Rozdział

01095

Pozostała działalność

124.588,40 zł

 

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.500,00 zł

 

§ 4300

Zakup usług pozostałych

942,91 zł

 

§ 4430

Różne opłaty i składki

122.145,49 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 22-05-2007 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 02-07-2007 15:32