herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad


Porządek obrad X Nadzwyczajnej Sesji

Rady Gminy Stare Czarnowo

ustalony na dzień 26 lipca 2007 r. godz. 15 °°

- sala Urzędu Gminy St. Czarnowo ul. Szczecińska 23.

1. Otwarcie X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

i stwierdzenie quorum.

2. Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o

udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały.

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym

Czarnowie

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku

budżetowego.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały.

6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania

wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności

pieniężnych, do których nie stosuje  się przepisów ustawy -

Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych

należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

a/ dyskusja

b/ podjęcie uchwały.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-07-2007 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2007 15:02