herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/29/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR II/29/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 sierpnia 2007 r.
 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 30.428 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.848 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5.848 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.848 zł
 
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10.000 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10.000 zł
 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.580 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 14.580 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14.580 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 30.428 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.848 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5.848 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.848 zł
 
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałe 5.000 zł
 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.580 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 14.580 zł
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14.580 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-09-2007 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-09-2007 14:18