herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XI Sesji
V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 10 września 2007 r. godz. 1300- sala konferencyjna
Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Świętego Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Gminy; z dn. 06 i 26.07.07 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I  półrocze 2007 r.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje na IX sesji tj. z dn. 06.07.07 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 30.100 zł i wydatków o kwotę  63.100 zł w proponowanych działach ) – druk nr 1/XI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.(dot.  zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000 zł w proponowany  dziale ) – druk nr 8/XI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku  pracy z radnym – druk nr 2/XI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych - druk nr 3/XI,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w  miejscowości Stare Czarnowo ( dot. dz.nr 367/2 i dz.nr 555/3 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo) – druk nr 4/XI,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w  Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (dot. dz.nr  9/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołbacz ) – druk nr 5/XI,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego w Starym Czarnowie w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego – druk nr 6/XI,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości gruntowej (dot. dz. nr 147/2 w obrębie ewidencyjnym  Kołowo) – druk nr 7/XI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia  roku szkolnego 2007/2008,
  • dyskusja.
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-09-2007 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 18-09-2007 14:08