herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/68/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Starym Czarnowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

UCHWAŁA NR XI/68/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Starym Czarnowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego, lokalu mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 54 w Starym Czarnowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XI /68/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem lokalu przy ul. Szczecińskiej 54 w Starym Czarnowie, w budynku wielorodzinnym /10 lokali /.
Lokal składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 29 m2.
Lokal nie jest związany umową najmu, dotychczasowy najemca przeniesiony został do domu opieki w Trzcińsku Zdrój.
Obecnie w w/w budynku wykupionych jest pięć lokali mieszkalnych.
Sprzedaż lokalu zmniejszy koszty utrzymania i remontu lokalu przez gminę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-09-2007 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:37