herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/42/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2007 W sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku.

ZARZĄDZENIE Nr II/42/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 września  2007


W sprawie:  rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych dnia 30 czerwca 2005 roku / Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984/ zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  14.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14.000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14.000 zł
  § 4810 Rezerwy 14.000 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  14.000 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.000 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne 5.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł
 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność 6.000 zł
  § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2.500 zł
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 zł
 
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.000 zł
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3.000 zł
  § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.000 zł
  § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-10-2007 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-11-2007 15:11