herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10.12.2007 r. :
- Nr CLXXXIX/518/2007 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stare Czarnowo w 2008 r.
- Nr CLXXXIX/519/2007 w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Gminy Stare Czarnowo.