herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/58/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR II/58/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 9.236 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.804 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 2.804 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.804 zł
 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.432 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6.432 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.432 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 9.236 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.804 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 2.804 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 2.804 zł
 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.432 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6.432 zł
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.800 zł
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.632 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-01-2008 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 08:20