herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad
XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 8 lutego 2008 r. godz. 1200
- sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy tj. z dn. 14.12.2007 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; - sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za II półrocze 2007 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. - druk nr 1/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. - druk nr 2/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r. - druk nr 3/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r. - druk 4/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r. - druk nr 5/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – druk nr 6/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3.  podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2008 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – druk nr 7/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3.  podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 – druk nr 13/XIV;
  • dyskusja.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – druk nr 8/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3.  podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie – druk nr 9/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo- druk nr 10/XIV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawanie posiłków – druk nr 11/XIV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi  na Wójta Gminy St.Czarnowo – druk nr 12/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Zapytania sołtysów.
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-01-2008 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 25-02-2008 14:31