herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/1/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo, dotyczących przyłączenia do Gminy Miasto Szczecin.

ZARZĄDZENIE Nr II/1/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 lutego 2008 roku


w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo, dotyczących przyłączenia do Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz Uchwały Nr XIV/99/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję się komisję do spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo oraz Leśniczówka Klęskowo w składzie:

  1. Arkadiusz Łysik - Przewodniczący komisji
  2. Kazimierz Nowicki - członek komisji
  3. Bogdan Adrabiński - członek komisji

§ 2. Zadaniem komisji:

  1. do dnia 29 lutego 2008 r. ustalić miejsce, zorganizować i przeprowadzić zebrania z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo;
  2. konsultacje przeprowadzić w formie ankiety stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
  3. sporządzić protokóły z przeprowadzonych zebrań z uwzględnieniem wyników konsultacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 20-02-2008 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2008 14:11