herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/102/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r.

UCHWAŁA NR XIV/102/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973 )  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr XIV/102/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.

 

 

P L A N P R A C Y

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Stare Czarnowo
na rok 2008.

I kwartał 2008 r.

 1. Opracowanie planu pracy na rok 2008 i sprawozdania za rok 2007 (styczeń 2008)
 2. Analiza wykonania budżetu za rok 2007 w celu opracowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy (marzec 2008)
 3. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy (wspólne posiedzenia komisji stałych przed sesją).

II kwartał 2008 r.

 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku (maj 2008)
  1. analiza ogólna
  2. zapoznanie się ze złożonymi zapotrzebowaniami do budżetu przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów i radnych i ich realizacja
   • opracowanie uwag i wniosków
  3. analiza wykonania budżetu pod względem finansowy i rzeczowym w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
   • opracowanie uwag i wniosków.
 2. Analiza wykonania podjętych uchwał i zgłaszanych interpelacji w I kwartale przez Wójta.
 3. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy ( wspólne posiedzenia komisji stałych przed sesją).

III kwartał 2008 r.

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku (sierpień 2008 UG Stare Czarnowo)
  1. analiza ogólna
  2. analiza finansowo-rzeczowa w dziale
   • „Kultura fizyczna i sport”
   • „Oświata i wychowanie”
   • opracowanie uwag i wniosków
 2. Analiza wykonania podjętych i zgłaszanych interpelacji w II  kwartale uchwał przez Wójta.
 3. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących  działalności Urzędu Gminy ( wspólne posiedzenia komisji stałych  przed sesją).

IV kwartał 2008 r.

 1. Analiza wykonania budżetu za trzy kwartały 2008 roku (listopad 2008)
  1. analiza ogólna
  2. analiza finansowo rzeczowa w dziale
   • „Administracja publiczna” rozdział „Urzędy gmin”
   • opracowanie uwag i wniosków.
 2. Praca nad uchwaleniem :
  1. podatków na rok 2009
  2. budżetu na rok 2009
 3. Analiza wykonania podjętych uchwał i zgłaszanych interpelacji w  III kwartale przez Wójta.
 4. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał dotyczących  działalności Urzędu Gminy (wspólne posiedzenia komisji stałych  przed sesją).

 

Komisja w składzie:

Przewodnicząca: Bogumiła Cioch
Członkowie: Joanna Rusinek Mieczysław Piątkowski Andrzej Żerebecki

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-02-2008 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 19-03-2008 14:52