herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/103/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r.

UCHWAŁA NR XIV/103/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973 )  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła  i Ochrony Środowiska na 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr XIV/103/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska
na 2008 r.

I kwartał 2008 r.

 1. Posiedzenie komisji w sprawie opracowania planu pracy na 2008 r. oraz sporządzenie sprawozdania za II półrocze 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk komisji do projektów uchwał Rady Gminy, które będą przedmiotem obrad sesji.
 3. Kontrola zakładu „DROGMAL” pod względem przestrzegania zasad ochrony środowiska.
 4. Kontrola stanu mieszkań komunalnych

II kwartał 2008 r.

 1. Kontrola w terenie pod względem przestrzegania zasad ochrony środowiska ( dzikie wysypiska śmieci, nielegalne wylewanie nieczystości, lokalizacja drzew zagrażających bezpieczeństwu itp.)
 2. Kontrola oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz stanu urządzeń melioracyjnych
 3. Analiza wykonania budżetu za 2007 r. – wypracowanie wniosków
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

III kwartał 2008 r.

 1. Realizacja wniosków komisji z przeprowadzonych kontroli na ternie gminy w I i II kwartale br., oraz zapoznanie się ze stopniem zaawansowania prac przy budowie oczyszczalni Kołowo – Binowo, St. Czarnowo
 2. Analiza wydatków z budżetu gminy na modernizację dróg, meliorację i ochronę środowiska.
 3. Stanowiska komisji do projektów uchwał.

IV kwartał 2008 r.

 1. Zapoznanie ze stopniem zaawansowania prac przy budowie sali sportowej przy Zespole Szkół w Kołaczu.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2009 r.
 3. Analiza projektu budżetu na 2009 r. – wypracowanie stanowiska.
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

 

Komisja w składzie:

 1. Bożena Froncala – Przewodnicząca komisji
 2. Mieczysław Dudziński – Członek komisji
 3. Wiesław Grzywiński – Członek komisji
 4. Marcin Drwal – członek komisji
 5. Władysław Dobrzański – Członek komisji

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-02-2008 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 19-03-2008 14:52