herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek  obrad
XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 28 marca 2008 r. godz. 1200
- sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy tj. z dn. 08.02.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. - druk nr 1/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 2/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Binowo” - druk 4/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dębina” - druk nr 5/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie” – druk nr 6/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Glinna” – druk nr 7/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kartno” – druk nr 8/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołbacz” - druk nr 9/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołowo” – druk nr 10/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Komorówko” - druk nr 11/XV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Nieznań” - druk nr 12/XV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Stare Czarnowo” – druk nr 13/XV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelewo” – druk nr 14/XV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 21.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec” - druk nr 15/XV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie wniosku Rady Gminy Stare Czarnowo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części obszaru Gminy Stare Czarnowo do Gminy Miasto Szczecin (regulacja granic) – druk nr 16/XV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 23. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za rok 2007 - druk nr 17/XV,
  1. dyskusja,
 24. Informacja o stanie bezpieczeństwa , ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2007,
  1. dyskusja,
 25. Sprawozdania z działalności sołtysów w roku 2007.
 26. Zapytania sołtysów.
 27. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-03-2008 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2008 08:20