herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad
XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 28 kwietnia 2008 r. godz. 1200
- sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy tj. z dn. 28.03.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2007 ( w tym wykonanie budżetu ) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 - druk nr 8/XVI;
  • dyskusja.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 - druk nr 1/XVI;
  1. opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o sprawozdaniu,
  2. opinie stałych komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy  za 2007 r.
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo,
  4. opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. dyskusja f/ podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.- druk nr 2/XVI;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo – druk nr 3/XVI;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w drodze przetargu nieograniczonego ( dot. dz. nr 50/2) - druk nr 4/XVI,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo ( dot. części dz. nr 232/1 i 232/2 ) - druk nr 5/XVI.
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej – druk nr 6/XVI
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XVI;
  1. przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady  Gminy Stare Czarnowo,
  2. powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego dot. odwołania przewodniczącego Rady.
  3. głosowanie, d)podjęcie uchwały.
 15. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2007 (w tym wykonanie budżetu)- druk nr 9/XVI i 10/XVI;
  • dyskusja.
 16. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo za 2007 r. ( w tym wykonanie budżetu ) – druk nr 11/XVI
  • dyskusja.
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-04-2008 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 15:09