Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/131/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XVI/131/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2008 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W celu uregulowania stanu prawnego i ewidencyjnego ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo wyraża się zgodę na  nieodpłatne przejęcie na mienie gminy części działki nr 232/1 oraz części działki nr 232/2 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, stanowiących własność Renaty i Piotra Raszczuk.

§ 2. Gmina Stare Czarnowo pokryje w całości koszty przygotowania dokumentacji podziałowej, wyceny nieruchomości oraz zawarcia aktu notarialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem działki nr 424 w Starym Czarnowie stanowiącej ul. Słoneczną. Zwyczajowy przebieg drogi na odcinku przyległym do działek nr 232/1 i 232/2 stanowiących własność Renaty i Piotra Raszczuk zam. Plac Kolejowy 4/2, 74-106 Stare Czarnowo, w oczywisty sposób narusza ich granice.  Rozumiejąc znaczenie tej drogi dla mieszkańców posesji przy niej zlokalizowanych Państwo Raszczuk w dniu 8 kwietnia bieżącego roku zawarli z Wójtem Gminy Stare Czarnowo porozumienie, w którym wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy części działki nr 232/1 o powierzchni około 26 m2 oraz części działki nr 232/2 o powierzchni około 43 m2 , a więc tych obszarów, przez które przebiega nasyp ulicy Słonecznej. W zamian za przekazany grunt Gmina Stare Czarnowo pokryje koszty przygotowania dokumentacji podziałowej, wyceny oraz zawarcia aktu notarialnego.
Dobra wola obydwu stron, która legła u podstaw porozumienia jednoznacznie przemawia za przyjęciem uchwały.
Kserokopia porozumienia z dnia 8 kwietnia 2008 r. stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-05-2008 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2008 09:42