Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVII/133/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Miedwie i okolic oraz przebiegu jego granic.

UCHWAŁA NR XVII/133/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 maja 2008 r.


w sprawie wyrażenia opinii dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Miedwie i okolic oraz przebiegu jego granic.

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 181, poz. 1286)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Negatywnie opiniuje się proponowany obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Miedwie i okolic oraz przebieg jego granic.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XVII/133/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 maja 2008 r.

Mimo, iż przedstawione do zaopiniowania obszary spełniają kryteria obszarów Natura 2000 i przyczyny natury społecznej i gospodarczej nie mogą spowodować wyłączenia tych obszarów z propozycji uzupełnienia sieci Natura 2000, Rada Gminy Stare Czarnowo wyraziła opinię negatywną dla obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Miedwie i okolic oraz przebiegu jego granic.
Jesteśmy świadomi tego, że istnieje szereg mechanizmów finansowych właśnie dla terenów sieci Natura 2000.
Z przesłanych materiałów nie wynika, jakie mogą być konsekwencje ustanowienia obszarów specjalnej ochrony ptaków. Czy rolnicy będą mogli dokonywać zabiegów chemicznych w postaci np. oprysków na swoich plantacjach itp. gdyż może to zagrażać bezpieczeństwu ptaków na wyznaczonym obszarze. Jest w tym zakresie zbyt mało informacji zarówno na temat ograniczeń jak i konsekwencji wynikających z ustanowienia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. W większości proponowanych terenów m.in. miejscowość Kołbacz oraz sąsiednich miejscowości nad J.Miedwie, gdzie jest możliwość rozwoju, stworzenie takich obszarów w dużym stopniu utrudni to prowadzenie i rozwój zróżnicowanego gospodarstwa rolnego. Należy zaznaczyć tutaj także możliwość ograniczenia terenów chronionych. Chce powiedzieć, że Gmina Stare Czarnowo obwarowana jest już pewnymi ograniczeniami, zakazami, nakazami związanymi m.in. z Naturą 2000, z dwiema strefami ochronnymi dot. J.Miedwie i Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszczy Bukowej, ograniczeniami związanymi z planami ochrony rezerwatów na terenie gminy. Także tworzenie kolejnych obszarów chronionych dodatkowo ograniczy możliwość rozwoju miejscowości na terenie gminy nad Jeziorem Miedwie.
Decyzją swą chcemy wyrazić swoją dezaprobatę dla formy powiększania w/w stref, chcielibyśmy być informowani w początkowych etapach wyznaczania czy tworzenia nowych stref OSO czy też SOO.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Stare Czarnowo wyraziła negatywną opinię w powyższej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-06-2008 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2008 13:28