herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad
XVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 10 lipca 2008 r. godz. 1300
- sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy tj. z dn. 26.05.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr 1/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stare Czarnowo ( dot. części działki nr 410) - druk nr 2/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Glinna ( dot. lokalu mieszkalnego o nr porządkowym 20/2 wraz z dz.nr 289/11) - druk nr 3/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Binowo ( dot. dz. nr 10/7) - druk nr 4/XVIII,
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec ( dot. dz.nr 322/30 ) – druk nr 5/ XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie - druk nr 6/XVIII,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do realizacji projektu systemowego „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 8/XVIII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-07-2008 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 04-07-2008 08:39