herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I /57/2005 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.12.2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy

ZARZĄDZENIE NR I /57/2005
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31.12.2005 r.


w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy

Na podstawie art.8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/194/05 w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarowo, Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam miesięczną stawkę czynszu za wynajem powierzchni użytkowej 1m?, lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo w wysokości:

  1. Stawka wyjściowa dla lokali mieszkalnych - 0,45 zł
    Stawka czynszu ulega podwyższeniu w przypadku, gdy lokale wyposażone są:
    a/ kanalizację - 10 %
    b/ c.o - 10 %
    c/ c.w - 20 %

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/164/98 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-07-2008 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2008 08:19