Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/151/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XX/151/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Jerzego i Bernadety małżonków Cyrankowskich, na rzecz Gminy Stare Czarnowo, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 384/1 o powierzchni 1000 m2, opisanej w Księdze wieczystej nr SZ1Y/00017072/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, za kwotę nie przekraczającą 65.000,00 złotych brutto.

§ 2. Koszty związane z podziałem i sporządzeniem aktu notarialnego  ponosi Gmina Stare Czarnowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/151/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo jest w trakcie realizacji projektu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Stare Czarnowo. Projekt przewiduje lokalizację zbiorników neutralizujących w miejscu najbardziej optymalnym, który daje gwarancję wykorzystania grawitacyjnego spływu ścieków bytowych. Miejsce takie – zgodnie z opinią projektantów – znajduje się na części działki nr 384/1 będącej własnością Jerzego i Bernadety Cyrankowskich, przyległej do pasa drogowego obwodnicy Starego Czarnowa. Dodatkowym argumentem przemawiającym za proponowaną lokalizacją jest bliskość rowu odwadniającego, do którego będzie odprowadzana oczyszczona woda.
Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest wydzielenie i zakup działki gruntu o pow. 1000 m2 z nieruchomości nr 384/1 z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji.
Kserokopia zawartego porozumienia w sprawie kupna części nieruchomości gruntowej z dnia 05.09.2008 r. stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-09-2008 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2008 17:47