herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/27/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2008 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/27/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 września 2008


w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie § 12 pkt 3  Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 78.610 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 78.610 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 78.610 zł
  § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 78.610 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 78.610 zł

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

78.610 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 78.610 zł
  § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 78.610 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-09-2008 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2008 10:14