herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/36/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR II/36/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 listopada 2008 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 98.540,86 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84.157,86 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 84.157,86 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 84.157,86 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.083 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 14.083 zł
  § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14.083 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 300 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 300 zł
  § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 300 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 98.540,86 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84.157,86 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 84.157,86 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.650,15 zł
  § 4430 Różne opłaty i składki 82.507,71 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.083 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 14.083 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 132 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 13.951 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 300 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 300 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 zł
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 zł
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-11-2008 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2008 11:57