Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/155/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez Radę Gminy dla Wójta do podpisania umowy partnerskiej.

UCHWAŁA NR XXI/155/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 września 2008 r.


w sprawie udzielenia upoważnienia przez Radę Gminy dla Wójta do podpisania umowy partnerskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Wójta Gminy Stare Czarnowo umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez tworzenie ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż gminy Stare Czarnowo łączących gminę z powiatem” realizowanego w ramach projektu kooperacji pomiędzy polskimi i niemieckimi Gminami, które współpracują ze sobą w ramach „Transgranicznego Planu Działania” w przygranicznym regionie Pomeranii.

Umowa partnerska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXI/155/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 września 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo wyraziła chęć udziału w projekcie realizowanym w ramach „Transgranicznego Planu Działania”. Realizując założenia zawarte w projekcie niezbędny jest udział partnerów transgranicznych, z którymi należy zawrzeć porozumienie. W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem dokumentacji umożliwiającej przystąpienie do realizacji projektu pn. „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez tworzenie ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż gminy Stare Czarnowo łączących gminę z powiatem”. Celem jest wspólna realizacja budowy ścieżek rowerowych i przystani kajakowej na rzece Płonia propagujących zieloną turystykę oraz poprawę zdrowotności mieszkańców gminy, mieszkańców powiatu gryfińskiego i gości z zagranicy. Koszt inwestycji na terenie Gminy Stare Czarnowo szacuje się na około 250 000 euro, a czas potrzebny na realizację wyznaczony został na lata 2009-2011. Projekt ma zostać zrealizowany w ramach współpracy między gminami polsko-niemieckimi pod nazwą „Transgraniczny Plan Działania – Infrastruktura łącząca”. Aby spełniony został cel projektu niezbędne jest podpisanie umowy partnerskiej poprzedzone uzyskaniem zgody Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:02