herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 19 września 2005 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo -

 1. Otwarcie obrad XXVII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji tj. z dnia 27.06.2005 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
  • sprawozdania z działalności stałych komisji za I półrocze 2005 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2005 r.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXVI sesji - 27.06.05r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. (zwiększające dochody i wydatki o kwotę 11.157 zł - dot. dz.700, 750 i 751)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. (zwiększające i zmniejszające dochody o kwotę 11.000 zł - dot. dz. 710 i 926),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Stare Czarnowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków w zamian za zaległości podatkowe w drodze umowy przeniesienia oraz kupna udziałów w działce nr 23/7,obręb  Stare Czarnowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa  własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo / dot. dz. z obrębu ewidencyjnego: Żelisławiec, Kartno, Glinna, Stare  Czarnowo ,Kołbacz, Śmierdnica Las/,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości Glinna na drogę zakładową w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina / dot. dz. nr 260, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 96/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości / dot. dz. nr 10/9 położonej w m. Binowo /,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw  Społecznych / dot. odwołania Piotra Smykli,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw  Społecznych / dot. powołania Piotra Kowalczyka/,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska / dot. odwołania Władysława Kałuckiego/,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska / dot. powołania Piotra Smykli /,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze 2005 r. oraz  przygotowania szkoły do roku szkolnego 2005 /2006.
 21. Zapytania sołtysów.
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2005 17:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2005 17:05