herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo


Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 28 października 2005 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo -

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji tj. z dnia 19.09.2005 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym
  • informacja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Baniach.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXVII sesji - 19.09.05r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowana  przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się  na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych tj:
  • przewodniczącego rady gminy,
  • wójta gminy,
  • wojewody zachodniopomorskiego,
  • naczelnika urzędu skarbowego.
 11. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na  terenie gminy w I półroczu 2005 r. / w tym wykonanie budżetu /.
 12. Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Czarnowo  w I półroczu 2005 r. / w tym wykonanie budżetu /.
 13. Zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-11-2005 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2005 07:50