herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/47/2008 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.

ZARZĄDZENIE NR II/47/2008
WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO
z dnia  9 grudnia  2008 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Czarnowie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy-/ tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1 W zakładowym Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 Wójta Gminy z dnia 10.08.1998r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 8 usuwa się ust. 1 i 2, pozostałe od 3 do 8 otrzymują odpowiednio numerację od 1 do 6
  2. § 18 otrzymuje brzmienie : ,,Wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.”
  3. § 19 otrzymuje brzmienie: ,,Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest przelewem na konto bądź w kasie Urzędu Gminy w godzinach 800 do 1430”.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-12-2008 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2008 14:05