herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/174/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębina.

UCHWAŁA NR XXV/174/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na kupno od Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 91/19 o powierzchni 0,0751 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dębina oraz prawa własności budynku na niej posadowionym za kwotę 3.500,00 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXV/174/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Działka nr 91/19 z obrębu ewidencyjnego Dębina stanowi własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Na nieruchomości usytuowany jest budynek, w którym obecnie znajduje się świetlica wiejska oraz sklep spożywczy, a także tzw. kuchnia która nie jest użytkowana i niezabezpieczona. Budynek ten jest jedyną możliwą lokalizacją, w której mogą być organizowane imprezy kulturalne i spotkania okolicznościowe. Zaproponowana przez Instytut Zootechniki PIB Kraków cena sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynku wynosi 3.500,00 złotych.
W celu zapewnienia mieszkańcom miejscowości Dębina możliwości realizowania się w działalności kulturalno – oświatowej zasadnym jest kupno tejże nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 15:10