herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/181/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV/181/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie uchylenia uchwały nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXV/181/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

W dniu 20 listopada 2008 roku do Urzędu Gminy wpłynęło oświadczenie Pani Galwas Sylwii, współwłaścicielki działki nr 132/1 z obrębu ewidencyjnego Binowo która jako prawny reprezentant Pana Grzegorza Szczupak, współwłaściciela działki nr 132/1, w imieniu własnym i brata wycofała się z zawartego w dniu 19.09.2008 r. porozumienia w sprawie sprzedaży na rzecz Gminy Stare Czarnowo części wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej na potrzeby lokalizacji oczyszczalni ścieków.
Z uwagi na zaistniały stan rzeczy i bezprzedmiotowość obowiązywania uchwały zasadnym jest jej uchylenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 15:15