herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/45/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR II/45/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 grudnia 2008 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 3.500 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.500 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.500 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.500 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3.500 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.500 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.500 zł
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.500 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 20.727 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.541 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 10.541 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10.541 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10.056 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.056 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10.056 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 130 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 130 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 20.727 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.541 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 10.541 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 10.541 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10.056 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.056 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 10.056 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 130 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 zł
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 130 zł

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-01-2009 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2009 15:14