herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/46/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 grudnia 2008 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/46/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 grudnia 2008


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie § 12 pkt 3  Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 2.363,36 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 2.363,36 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 587 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 587 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.776,36 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.776,36 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 2.363,36 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 2.363,36 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 587 zł
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 zł
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.776,36 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 1.776,36 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-01-2009 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2009 15:14