herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/51/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE  Nr II/51/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 grudnia 2008

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie § 12 pkt 3  Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 5,56 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5,56 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 5,56 zł
  § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5,56 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 5,56 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5,56 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 5,56 zł
  § 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5,56 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-01-2009 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2009 15:17